Haftanın Her Günü: 10:00 – 19:00
0 212 213 11 32
bilgi@petist.net

Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvar hizmetleri bir kliniğin sunduğu en önemli hizmetlerden biridir. Veteriner Hekimin hastalıkların teşhisine giden yolda kullandığı en önemli argümanlar laboratuvar ile kısa sürede ortaya konur. Kliniğimiz bu hizmeti en üst düzey teknolojik cihazlarla ve en kısa sürede vermektedir.

Hekimler bazı hastalıklarda çok ileri teknik laboratuvar hizmetlerine ihtiyaç duyar. Kliniğimiz anlaşmalı olduğu Özel Veteriner Laboratuvarları ile bu hizmeti de en iyi şekilde vermektedir.

Acil durumlarda hekimimizin; minik dostumuzun yaşamsal fonksiyonlarını, sistem ve organlarının çalışma yeterliliklerini kısa sürede öğrenmesi, doğru ve etkili bir medikal müdahaleyi sağlayacaktır. Tüm tıp literatürlerinde yerleşmiş olan ”erken teşhis, hayat kurtarır” deyimi bu cihazların bir klinikteki varlığının nedenidir. Aşağıda detaylandırılan cihazlar kliniğimizin demirbaşları arasında olup, temel olarak acil vakalarda kullanılır.

Hemogram

Hemogram cihazı hastanın kanındaki yapısal elementlerindeki anlık değişimleri ve kan yapımında görevli organların çalışma durumunu ortaya koyar. Minik dostumuzda var olabilecek enfeksiyon, anemi (kansızlık) , pıhtılaşma problemleri, immun yetersizlikler gibi bir çok hastalığın teşhisinde bu cihaz kullanılır.

Örnek olarak; bir hastada şiddetli olmayan bir anemi(kansızlık), fiziksel muayene ile teşhis edilemeyebilir. Ancak bu cihazlar yalnızca 0,5 ml kan ile yaklaşık 3 dakikada anemiyi ve boyutunu teşhis eder.

Biyokimya

Biyokimyasal değerler, organların işlevlerini yerine getirirken kullandıkları bazı enzimlerin (vücutta yakma parçalama işlemlerini sağlayan yardımcı biyomoleküller), minerallerin ve kimyasal moleküllerin o anki miktarını ifade eder. Bu değerlerdeki değişimler organların veya sistemlerin çalışma kapasitesini ortaya koyar. Hastalıklara göre artan veya azalan değerler hekim tarafından yorumlanarak hastalıkların teşhisi konur.

Yine bu değerler Acil Veteriner Hekimliği için önemli parametreleri içerir. Örneğin kandaki yüksek değerdeki Üre (idrarla atılması gereken vücut yan ürünü ) nedeniyle kriz geçiren veya geçirmiş olan bir köpekten alınacak 2 ml kan,  yaklaşık 30 dk içinde krizin sebebini ortaya koyabilir. Sadece fiziksel muayene ile teşhis böyle bir durumda yetersiz kalacaktır. Çünkü yüksek şeker de benzer şekilde krize neden olabilmektedir.

İdrar ve Dışkı Tahlilleri

İdrar ve dışkı tahlilleri özellikle boşaltım ve sindirim sistemi hastalıklarının teşhisinde kullanılır. İdrar tahlilleri ile böbrek yetmezliği, idrar yollarında kristal oluşumu, şeker hastalığı gibi çeşitli hastalılar teşhis edilebilir.

İdrarın mikroskobik muayenesi ile idrar kristalleri görülebilir ve bu kristaller uygun tedavi ile düzenlenebilir.

İdrarın strip ile muayenesi ile de idrardaki değişimler ortaya konarak vücut sistemlerindeki anomaliler ortaya konabilir.

Dışkı tahlilleri, hem sizlerin hem de minik dostunuzun sağlığı için çok önemlidir. Minik dostlarımızın taşıyabileceği birçok parazit zoonotik (Hayvandan insana bulaşabilen hastalıklar) paraziter hastalık dışkı ile yayılmaktadır.

Minik dostlarımız için; özellikle bebeklik döneminde barsak paraziti, yetişkin dönemde ise kan paraziti hayati risk oluşturabilir.  Düzenli olarak yapılacak paraziter tahliller bu riskleri ortadan kaldıracaktır. Dışkı muayenesi barsak parazitlerinin teşhisinde en sık kullanılan yöntemdir. Kan parazitleri ise kanın mikroskobik incelenmesi ile teşhis edilir.

Hekimimiz tarafından gerekli olduğunda bu testler rutin olarak uygulanmaktadır.

Hızlı Test Kitleri

Hızlı test kitleri muayene sonrasında hekimin şüpheli hastalığı teşhis etmesine yardımcı olmak amacıyla üretilmiş özel biyokimyasal ürünlerdir. İçinde bulunan biyokimyasallar, şüpheli hayvandan alınan salya, gözyaşı akıntısı, kan veya dışkı örneği ile tepkimeye sokulur. Bu testlerin  %85-95 doğruluk payları vardır. Bu nedenle alınan sonuç, hekimin muayene sonuçları ile birlikte değerlendirilip teşhise varılır.

Klinik hekimler bu metodu genellikle herhangi bir hastalık semptomu göstermeyip, petshop veya özel köpek çiftliklerinden alınan/sahiplenilen minik dostlarımızın tehlikeli olabilecek önemli hastalıklarını, ilk muayenede teşhis etmek için kullanır. Hızlı Test Kitleri ülkemizde en çok Distemper, Parvoviral Enterit, FiV-FeLV ve çeşitli kan parazitlerinin teşhisinde kullanılır.