Haftanın Her Günü: 10:00 – 19:00
0 212 213 11 32
bilgi@petist.net

Anestezi ve Operasyon

Anestezi ve operasyon tüm canlılar için iyi planlanması gereken bir süreçtir. Birçok tıbbi anomalide cerrahi işlem zorunluluk olabilmektedir.

Anestezi; operasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında hastanın ağrı duymamasını, konforunu ve tahammülünü sağlamak üzere geliştirilmiş bir dizi tıbbi uygulamadır. Bu amaçla kullanılan anestezik maddeler operasyon sırasında hastanın sinir sistemini deprese edilerek ağrı duymasını engeller.  Fakat bu maddeler solunum ve dolaşım sistemini de etkilemekte, yavaşlatmaktadır. Ancak tıptaki ilerlemeler ile cerrahi ve anestezi komplikasyonları minimuma inmiştir.

Geçmişte sıklıkla karşılaşılan anestezi komplikasyonlarından biri, enjektabl olarak hastaya verilen anestezik maddelerin vücut tarafından metabolize edilip atılma süresinin çok uzun olmasıydı.  Enjektabl anestezi ile anesteziye girmek ve anesteziden çıkmak saatler alırken, gaz anestezi cihazları ile bu süreler önemli oranda azalmıştır. Yeni sistemler gaz anesteziklerin yeterli olduğu durumlarda kesilerek, solunumla vücut dışına atılmasına olanak sağlar.

Yine bu yeni sistemlerle birlikte uygulanan entubasyon işlemi ile operasyon sırasında hastaya sürekli olarak %100 oksijen verilir. Böylece anestezik maddeye bağlı solunum yetmezliği kayıpları minimize edilir.

Kliniğimizdeki operasyonlarda en son sistem Gaz Anestezi Cihazı kullanılmaktadır.

Kliniğimizde kısırlaştırma operasyonlarının yanı sıra deri ve yumuşak doku operasyonları da yapılmaktadır. Operasyonlarda hekimimiz amacına uygun üretilmiş cerrahi aletler dışında, kanamanın hızlı ve etkin kontrolünü sağlayan Elektrokoter Cihazı ve operasyon sırasında hastanın yaşamsal verilerini gözle takip edeceği Hasta Başı Monitör Cihazı da kullanmaktadır.

İleri uzmanlık gerektiren cerrahi işlemlerin tamamı Uzman Cerrahi Hekim tarafından yapılır.